Wiadomości z Polski

9 kwietnia, w Niedzielę Palmową dzieci z parafii w Szczecinie-Podjuchach razem ze swoimi rodzicami, z palmami i transparentami w dłoniach wyznawały wiarę w Jezusa podczas „Marszu dla Jezusa”, który poprzedził Mszę Świętą z udziałem dzieci. Podczas całego Wielkiego Postu najmłodsi parafianie dzielnie szli za Jezusem w czasie nabożeństw drogi krzyżowej. Nie zawiedli również na „Marszu dla Jezusa”.

W weekend 08-09 kwietnia 2017 roku odbyło się w Morasku kolejne Spotkanie ze Słowem Bożym drogą lectio divina. Tym razem zgromadziło ono 13 dziewcząt, a posługę sakramentalną pełnił ks. Krzysztof Wąchała TChr. Marcowe skupienie „Źródło życia”, u progu Wielkiego Tygodnia, zatrzymało biorących w nim udział: dziewczęta, siostry postulantki oraz siostry im towarzyszące nad fragmentem Ewangelii wg św. Jana, przywołującej obraz Jezusa spod krzyża i Jego przebitego serca.

W sobotę 8 kwietnia w naszej katedralnej parafii w Tarnowie odbyło się spotkanie dla dziewcząt z klas V, VI szkoły podstawowej i z gimnazjum. Skupienie poprowadził o. Izydor Wróbel. Temat spotkania brzmiał: „Jesteś cała piękna”. Razem z dziewczętami pochylałyśmy się nad istotą kobiecego piękna, cechami, które posiada piękna kobieta i wartościami, którymi powinna żyć.

W domu generalnym w Morasku wraz z całym Kościołem rozpoczęłyśmy we wspólnocie sióstr, jak również uczestniczek skupienia lectio divina przeżywanie zbawczych wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Dzisiejszej Niedzieli Palmowej towarzyszyłyśmy Jezusowi Jego uroczystemu przybyciu do Jerozolimy, by tak jak tłumy sprzed 2000 lat wołać: „Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!”