Wiadomości z Polski

W sobotę 25 czerwca rozpoczęło się w Morasku spotkanie junioratu. Jak co roku, najpierw siostry uczestniczyły w uroczystości pierwszych ślubów zakonnych, które odbywały się w niedzielę. Kolejny dzień, poniedziałek, był czasem skupienia, który poprowadził ks. Sylwester Marzec SChr.

Niedziela 26 czerwca 2016 r. była w naszym Zgromadzeniu radosnym dniem pierwszej profesji zakonnej. Tego dnia po trzech latach formacji początkowej śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa złożyły na ręce przełożonej generalnej M. Ewy Kaczmarek cztery siostry nowicjuszki: s. Ewelina Obremska, s. Iga Baksalary, s. Urszula Wiśniewska i s. Marta Matuła.