Wiadomości z Europy

W dniach od 20 do 23 stycznia br. siostry z Wielkiej Brytanii spotkały się na corocznej sesji formacyjnej. Temat spotkania brzmiał: „Fascynuje mnie Chrystus Król". Zatrzymując się nad refleksją biblijną, nauczaniem Kościoła oraz ostatnich rozważaniach na temat panowania Chrystusa w naszych sercach i w naszym kraju, trwałyśmy przed Najświętszym Sakramentem, oddając nasze życie jeszcze pełniej Jezusowi.

W dniach 28-30 grudnia 2016 odbyło się coroczne spotkanie formacyjnie dla sióstr pracujących w Grecji, na Węgrzech i we Włoszech. Tym razem mało ono miejsce w Budapeszcie. Wstępem do spotkania było zwiedzanie pięknej stolicy Węgier. Dzięki wspaniałej przewodniczce - pani Grażynie Herendi poznaliśmy nie tylko miasto, ale mogliśmy się przyjrzeć świadectwom przyjaźni polsko-węgierskiej, tej w historii i tej współczesnej.

„Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga. Wzywaj radośnie Pana, cała ziemio, śpiewajcie, cieszcie się i grajcie” (Ps 98,3-4) Radosne świętowanie Bożego Narodzenia w Nieświeżu rozpoczęłyśmy przed Pasterką. O godz. 21.30 w świątyni odbyło się Misterium o Bożym Narodzeniu, które pomogło bardzo licznie zebranym wiernym głębiej przeżyć prawdę o wcieleniu Bożego Syna.

W niedzielę 18 grudnia 2016 r. w Sali Teatralnej Parafii Polskiej w Atenach odbył się po raz kolejny już Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek, organizowany dla uczniów Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach. W spotkaniu kolędowym wzięły udział 22 klasy naszej szkoły, scholka dziecięca i młodzieżowa oraz uczniowie ze świetlicy szkolnej.