Wiadomości z Polski

Ferie już rozpoczęte, dlatego w Morasku od 14-17 stycznia odbyły się rekolekcje zimowe dla dziewcząt. Wzięło w nich udział 39 dziewcząt z Tarnowa, Zielonej Góry, Świdnicy, Poznania i Złotowa. Przez temat rekolekcji przeprowadzał nas ks. dr. Paweł Jasina SChr, który głosił konferencje i pełnił posługę sakramentalną.