Wiadomości z Polski

6 września obchodziłyśmy w naszej moraskiej wspólnocie dzień imienin przełożonej domu, s. Beaty Ciszewskiej. Czcigodną Solenizantkę otaczałyśmy przede wszystkim modlitwą podczas Eucharystii. Do grona modlących się sióstr dołączył ks. Proboszcz Tomasz Kulka, który przewodniczył Mszy Świętej, a wraz z nim ks. Tomasz Franków TChr, będący u nas w tym czasie na zastępstwie za ks. Kapelana.

25 sierpnia kolejna ekipa naszych sióstr dotarła do stóp Jasnogórskiej Pani. Nasze siostry pielgrzymowały z grupami Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej, która jest jedną z najliczniejszych w Polsce. Pielgrzymi wyruszyli 17 sierpnia, rozpoczynając pod katedrą o 6:30 Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. biskupa Andrzeja Jeża, który zwrócił uwagę na dwa rodzaje bagaży niesionych przez pielgrzymów - ten materialny, ale przede wszystkim ten duchowy, który każdy dźwiga wypełniony po brzegi, do Tej, która może go przekazać w ręce swojego Syna umiłowanego. 

W dniach 16 - 19 sierpnia odbyły się rekolekcje wakacyjne dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Dni skupienia, w których uczestniczyło 32 dziewczyn, poprowadził ks. Maciej Skorupka wraz z siostrami misjonarkami. Rekolekcjom towarzyszyły treści zaczerpnięte z kursu Alpha dla młodzieży "Czy w życiu jest coś więcej?", wprowadzenia w odkrycie i umocnienie wyboru Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela.