Wiadomości z Polski

W dniach 21-22 lutego 2016 r. odbyło się w Morasku kolejne Spotkanie ze Słowem Bożym. W tym roku drogą lectio divina kroczymy ze św. Łukasza. Na lutowym spotkaniu „Radość szukania i rozważania” pochylałyśmy się nad sercem Ewangelii wg św. Łukasza, jakim jest jej 15 rozdział. Tym razem z siostrami postulantkami Słowem Bożym modliło się 38 dziewcząt. Posługę sakramentalną pełnili: ks. Andrzej Łysy TChr i ks. Sylwester Marzec TChr. 

W dniu 18 lutego br. w Biurze Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji w Warszawie obradowała Komisja Konferencji Episkopatu Polski ds. Polonii i Polaków za Granicą. Przedmiotem obrad była min. Organizacja Kongresu Młodzieży Polonijnej, obchody 1050. rocznicy chrztu Polski w duszpasterstwie polskojęzycznym oraz temat przygotowania Kongresu Nowej Ewangelizacji w środowiskach polonijnych - który zaprezentował bp Grzegorz Ryś. Na spotkanie zaproszony został Minister Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta RP oraz Kazimierz Kuberski - Kierownik Biura ds. Kontaktów z Polakami za Granicą.

S. Bogusława Wróblewska CSSFDnia 18 lutego 2016 roku w Infirmerii Domu Prowincjalnego Sióstr Felicjanek w Warszawie odeszła do Pana Siostra Maria Bogusława, Felicjanka (Teresa Wróblewska z Dąbrowy Dzięciel). Siostra Maria Bogusława przeżyła 85 lata, w Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek - 66. U początków naszego Zgromadzenia Siostra Bogusława pełniła funkcję mistrzyni nowicjatu w Morasku.