Wiadomości z Polski

14 czerwca 2018 roku w Morasku odbyło się spotkanie podsumowujące pracę Międzyzakonnego Ośrodka Formacji Początkowej (MOFP) w roku formacyjnym 2017/2018. Mszę świętą sprawował Ks. Andrzeja Magdziarz – wykładowca Liturgiki w MOFP. Po Mszy Świętej był czas na wspólne świętowanie.