Wiadomości z Polski

„To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo, znaczy: mieć je z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. (1 J 1, 1-3)

Z okazji Uroczystości Narodzenia Pańskiego pragniemy naszym drogim Siostrom, Kapłanom, z którymi współpracujemy, Rodzinom, Przyjaciołom, a przede wszystkim Polakom na emigracji przesłać nasze najserdeczniejsze życzenia świąteczne. W tym szczególnym czasie ogarniamy wszystkich naszą modlitwą. Niech spełnią się słowa naszych sióstr nadesłane z bliska i z daleka!