Wiadomości z Polski

4 lipca br. uczestniczyłyśmy w Koncercie Śpiewu Gregoriańskiego, w wykonaniu Scholi naszych najmłodszych sióstr. To muzyczne wydarzenie zwieńczyło całoroczną pracę przygotowania śpiewów liturgii, które odbywały się w Kościele Parafialnym w Morasku. Program prezentacji obejmował repertuar gregoriański przeznaczony na obchody ku czci św. Cecylii, dziewicy i męczennicy oraz św. Justyna, męczennika.

„Największym cierpieniem dla kobiety, która dokonała aborcji, jest brak przebaczenia sobie. Codziennie spotykam się z ogromnym cierpieniem ludzkim, które jest konsekwencją po dokonanej aborcji. Moim marzeniem jest, aby w każdej polskiej diecezji odbywały się rekolekcje uzdrowienie po aborcji” – mówi KAI siostra Maksymiliana Kamińska ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.