Wiadomości z Polski

Trwamy ciągle jeszcze myślą i modlitwą w najważniejszych świętach roku liturgicznego, Triduum Paschalnym, podczas którego przeżywałyśmy na nowo mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Tradycyjnie w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i w Wielką Sobotę włączałyśmy się w liturgię razem ze wspólnotą parafialną kościoła moraskiego.

9 kwietnia, w Niedzielę Palmową dzieci z parafii w Szczecinie-Podjuchach razem ze swoimi rodzicami, z palmami i transparentami w dłoniach wyznawały wiarę w Jezusa podczas „Marszu dla Jezusa”, który poprzedził Mszę Świętą z udziałem dzieci. Podczas całego Wielkiego Postu najmłodsi parafianie dzielnie szli za Jezusem w czasie nabożeństw drogi krzyżowej. Nie zawiedli również na „Marszu dla Jezusa”.

W weekend 08-09 kwietnia 2017 roku odbyło się w Morasku kolejne Spotkanie ze Słowem Bożym drogą lectio divina. Tym razem zgromadziło ono 13 dziewcząt, a posługę sakramentalną pełnił ks. Krzysztof Wąchała TChr. Marcowe skupienie „Źródło życia”, u progu Wielkiego Tygodnia, zatrzymało biorących w nim udział: dziewczęta, siostry postulantki oraz siostry im towarzyszące nad fragmentem Ewangelii wg św. Jana, przywołującej obraz Jezusa spod krzyża i Jego przebitego serca.