Wiadomości z Polski

W sobotę 8 kwietnia w naszej katedralnej parafii w Tarnowie odbyło się spotkanie dla dziewcząt z klas V, VI szkoły podstawowej i z gimnazjum. Skupienie poprowadził o. Izydor Wróbel. Temat spotkania brzmiał: „Jesteś cała piękna”. Razem z dziewczętami pochylałyśmy się nad istotą kobiecego piękna, cechami, które posiada piękna kobieta i wartościami, którymi powinna żyć.

W domu generalnym w Morasku wraz z całym Kościołem rozpoczęłyśmy we wspólnocie sióstr, jak również uczestniczek skupienia lectio divina przeżywanie zbawczych wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Dzisiejszej Niedzieli Palmowej towarzyszyłyśmy Jezusowi Jego uroczystemu przybyciu do Jerozolimy, by tak jak tłumy sprzed 2000 lat wołać: „Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!”

W niedzielę 2 kwietnia 2017 r. na dziedzińcu kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie-Podjuchach odbyła się już trzecia edycja PCHLEGO TARGU PODJUCHY. Celem tego przedsięwzięcia jest integracja parafian wokół misji niesienia pomocy potrzebującym członkom naszej wspólnoty parafialnej i osiedlowej.

W dniach 31 marca - 2 kwietnia 2017 r. w Morasku odbyło się skupienie wielkopostne pod hasłem "Jak być szczęśliwym?" Ks. Wojciech Lech, prowadzący spotkanie, w czasie konferencji i kazań zapraszał 58-osobową grupę dziewcząt z różnych zakatków Polski, do odkrycia, że jedynym prawdziwym źródłem szczęścia jest Jezus, żywa relacja z Nim i zawierzenie Mu swojego życia.