11 grudnia w Polskiej Misji Katolickiej w Bolonii miała miejsce uroczystość odpustowa ku czci naszej patronki bł. Anieli Salawy. Uroczysta Msza św. poprzedzona była wspólnie odmówioną koronką do Bożego Miłosierdzia i odśpiewaniem Godzinek ku czci Matki Bożej. Mszy przewodniczył nasz Proboszcz Ks. Tomasz Klimczak TChr.
  
Wygłoszone dziś przez niego słowo było dla nas nie tylko źródłem cennych informacji na temat naszej patronki, ale też prawdziwym pokarmem duchowym dla każdego uczestnika uroczystości.
 
Z okazji odpustu w prezbiterium został wystawiony piękny obraz Anieli Salawy, namalowany przez znanego krakowskiego artystę Jerzego Kumalę. Uroczystość ubogacona była obecnością dwóch par w strojach krakowskim i góralskim. Para krakowiaków trzymała w czasie Mszy sztandar naszej Misji, natomiast para górali wniosła relikwie błogosławionej Anieli Salawy, które w czasie Mszy spoczywały na ołtarzu. Mszę św. ubogaciła piękna oprawa muzyczna chórku parafialnego. Warto podkreślić procesję z darami, w czasie której między innymi wniesiona została Księga Trzeźwości, będąca w najbliższym czasie bardzo ważnym, potrzebnym i szlachetnym wezwaniem dla naszej wspólnoty parafialnej. Na zakończenie każdy uczestnik miał możliwość oddania czci błogosławionej Anieli poprzez ucałowanie relikwii, powierzając siebie, rodziny i naszą Polską Misję Katolicką wstawiennictwu wielkiej patronki, która jest nie tylko wspaniałym dla nas przykładem, ale również ogromną pomocą na szlakach emigracyjnego wędrowania.