W pierwszą niedzielę Adwentu, w domu sióstr przy parafii św. Konstancji odbył się adwentowy dzień skupienia dla młodzieży, przygotowany przez s. Annę Błauciak. Temat skupienia brzmiał MOJE IMIĘ W SERCU BOGA. Na program skupienia złożyły się konferencja oraz Eucharystia oprawiona pięknym śpiewem scholi prowadzonej przez s. Klaudię Radzewicz w parafii św. Jacka.
 
Znalazło się też świadectwo życia i nawrócenia młodej Izy mieszkającej w Chicago. Była również wspólna agapa, a na koniec s. Bogusława Błądek uczyła młodzież jak samodzielnie wykonać bombkę choinkową. W skupieniu wzięło udział 21 osób z parafii, w których pracują nasze siostry.