Decyzją Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej, Wydziału na Stan Illinois, szkoły języka polskiego w aglomeracji Chicago zostały po raz pierwszy uhonorowane za wieloletnią działalność oświatową dla dobra Polonii. Prezes Kongresu Pan Michael Niedziński powiedział: „Polskie szkoły wychowują już trzecie pokolenie, poprzez nauczanie języka polskiego, krzewienie wiedzy o Polsce, jej historii, geografii, kulturze, literaturze i polskich tradycjach”.
 
W niedzielę 22 października, podczas okolicznościowego bankietu, przedstawiciele polskich szkół obecni na spotkaniu odebrali dla swoich szkół Dyplomy Uznania za wychowywanie młodzieży polonijnej poprzez kultywowanie bogactwa dziedzictwa Narodu Polskiego w duchu patriotycznych i humanitarnych wartości. 
 
To wyróżnienie, jakie otrzymała nasza Polska szkoła im. św. Jakuba, jest nagrodą dla wszystkich Nauczycieli, Katechetów i Sióstr Misjonarek, którzy pracowali i obecnie pracują w naszej szkole, ponieważ to Oni od lat poświęcają swoje siły, zdrowie i czas, aby zaszczepić iskrę polskości w sercach dzieci i młodzieży uczących się w naszej szkole. Gratuluję i serdecznie dziękuję - s. Stefania Gałka MChR.