W nocy z 20 na 21 października 2017 r. odbyło się w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze trzydzieste drugie czuwanie w intencji polskich emigrantów oraz kapłanów i sióstr, którzy wśród nich posługują. Tegoroczna modlitwa odbyła się pod hasłem zaczerpniętym ze słów sługi Bożego o. Ignacego Posadzego, które wypowiedział 15 kwietnia 1966 r. w Bazylice Gnieźnieńskiej: „Płyną z rąk Matki Bożej Częstochowskiej strumienie łask przez ziemię polską i tam, gdzie biją polskie serca”.
 
32. Jasnogórska Noc Czuwania odbyła się w duchu wdzięczności za 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i 85-lecie istnienia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. 
 
W modlitwie uczestniczyło ok. 2000 pielgrzymów, którzy przybyli z Niemiec, Belgii, Grecji, Francji, Irlandii, Anglii, Węgier, USA, Australii, Białorusi i Ukrainy, a także po raz pierwszy grupa pielgrzymów ze Szkocji. Podczas nocy czuwania modlili się też pielgrzymi z Polski, dotknięci rozłąką emigracyjną oraz ci, którym nieobcy jest problem Polaków mieszkających poza naszą Ojczyzną. W czuwaniu wzięli udział również bardzo licznie sami organizatorzy: Księża Chrystusowcy z wikariuszem generalnym, ks. Bogusławem Burgatem TChr oraz Siostry Misjonarki Chrystusa Króla z przełożoną generalną, M. Ewą Kaczmarek MChR.
 
Centralnym punktem czuwania była sprawowana o północy Eucharystia pod przewodnictwem ks. abp. Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego przy udziale ok 40 duszpasterzy polonijnych, przede wszystkim Księży Chrystusowców. Nie ma takiego kąta na świecie, gdzie by polskie serce nie zabiło, nie pokochało, gdzie by polska stopa nie stanęła, gdzie by polskie usta modlitwą maryjną nie otworzyły. I po tych obrazach jasnogórskiej Królowej rozpoznawane są polskie rodziny. I pielgrzymujecie do różnych Jej sanktuariów, ale z największym upodobaniem do Sanktuarium Częstochowskiej Pani – podkreślał w homilii abp Andrzej Dzięga – Pamiętajcie o Polsce, trzeba dzieje Polski znać i historię Polski znać, bo jest piękna, jest fenomenalna. I naprawdę świat bardzo wiele od polskich dziejów i od polskich serc już otrzymał i może otrzymać. To nie jest tak jak niektórzy mówią, że Polska, że Słowianie nic nowego nie wprowadzili w dzieje świata, bo są odtwórczy tylko, powtarzają za innymi, jestem przekonany, że jest to krzywdzące. Daliśmy światu przykład, że można sprawy i państwowe i społeczne, narodowe i gospodarcze, kulturalne i duchowe potraktować na poważnie, po Bożemu, że nie tylko może być Ewangelia i polityka jak warstwy w torcie, przenika się tu to a tu to, ale to może być wszystko jednolicie, przeniknięte Bożym duchem, dzieje polski pokazują, że to jest możliwe. I dlatego nieść tą wdzięczność za twoją Ojczyznę i miłość do Ojczyzny i nie bój się zaczerpnąć z tych dziejów, tak jak potrafił zaczerpnąć Jan Paweł II mówiąc o sobie, że jest Polakiem za granicą, członkiem Polonii.
 
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 18.00 w Auli o. Kordeckiego. Pielgrzymów powitał ks. Wiesław Wójcik, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego. Natomiast o 20.00 przenieśliśmy się do kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie po odczytaniu nadesłanych pozdrowień i po powitaniu poszczególnych grup włączyliśmy się w modlitwę różańcową w intencji powołań poprowadzoną przez nowicjuszy Towarzystwa Chrystusowego. O godz. 21.00 modlitwę apelową poprowadził ks. Krzysztof Olejnik TChr, duszpasterz polonijny z parafii św. Anny w Glasgow w Szkocji.
 
Program wypełniała poza tym pięknie przygotowana modlitwa prowadzona przez różne grupy kapłanów, sióstr i świeckich. I tak po Apelu nabożeństwo dziękczynne za opiekę Matki Bożej nad rodzinami emigracyjnymi poprowadzili parafianie z Dobrzan, modlitwę dziękczynną za przekazaną wiarę i miłość do Ojczyzny – parafianie z Glasgow, przygotowanie do Eucharystii – Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, modlitwę za rodziny dotknięte rozłąką emigracyjną – wspólnoty z Tarnowa, Krakowa i parafii św. Jadwigi Królowej w Poznaniu. Ostatnim punktem była Koronka do Bożego Miłosierdzia poprowadzona przez parafię św. Katarzyny w Goleniowie.
 
Ci, którzy nie mogli przybyć do Częstochowy osobiście, mieli możliwość duchowego włączenia się w pielgrzymkę poprzez transmisje w Radiu Jasna Góra, Radiu Maryja i TV Trwam. Tę łączność poprzez środki masowego przekazu nawiązali podczas czuwania Polacy z ośrodków polonijnych z całego świata. Nasi Rodacy składali również swoje intencje modlitewne za pośrednictwem Internetu i telefonów komórkowych.   
 
 
Apel Jasnogórski (za radiojasnagora.pl)