W dniach od 1 do 8 października 2017 r. Matka Ewa Kaczmarek wizytowała placówkę w Brukseli. Oprócz spotkań, które należą z urzędu do przebigu wizytacji kanonicznej, Matka Ewa miała okazję przyjrzeć się życiu parafii, w której na co dzień siostry współpracują duszpastersko z polskimi Oblatami Maryi Niepokalanej.
 
Przełożona Generalna odwiedziła także obydwie szkoły, w których siostry prowadzą katechezę: Szkołę przy Ambasadzie RP, oraz Szkołę przy Misji, gdzie miała okazję odpowiadać na liczne dziecięce pytania dotyczące misji Zgromdzenia i podróży zagranicznych. Do ważnych punktów wizyty Matki Ewy w Brukseli należał udział w spotkaniu nauczycieli zorganizowanym przez panią wicekunsul Agnieszkę Paciorek z ramienia Ambasady RP, co stało się okazją do zapoznania się ze środowiskiem nauczycieli i przedstawicieli organizacji polonijnych w Belgii. 
 
W niedzielę, dzień wieńczący wizytację, Matka Ewa była obecna na Mszach Świętych w kościele Notre Dame de la Chapelle, gdzie parafianie spontanicznie wyrażali wdzięczność za obecność sióstr w Brukseli. Ksiądz Proboszcz Władysław Walaszczyk OMI oraz pani Maryla Kamasińska Prezes Bractwa Żywego Różańca w Belgii złożyli w imieniu całej polonijnej wspólnoty podziękowanie Matce za jej obecność i modlitw. Wyrazili również wielkie uznanie i wdzięczność za posługę, otwartość i życzliwość sióstr oraz podziękowanie za coroczne odwiedziny sióstr nowicjuszek i ich dzielenie się swoim odkrywaniem życiowego powołania. Szczególnie wzruszające chwile mieliśmy okazję przeżyć podczas Mszy Świętej z udziałem dzieci, których liczna grupa każdej niedzieli modli się o godz. 11:00. Dzieci podarowały Matce Ewie serdeczne uściski oraz bukiet kwiatów.
 
Matka Ewa odwiedziła także młodzież, która 8 października przeżywała swoje comiesięczne skupienie. Większość z ponad trzydziestoosobowej grupy młodzieży to uczestnicy dotychczasowych Spotkań Młodzieży Polonijnej organizowanych w Morasku. Wraz z młodzieżą Matka wysłuchała konferencji o. Patryka Osadnika OMI, otwierającej cykl katechez ewangelizacyjnych o Miłości Bożej, a także brała udział w zabawie integracyjnej.