6 września obchodziłyśmy w naszej moraskiej wspólnocie dzień imienin przełożonej domu, s. Beaty Ciszewskiej. Czcigodną Solenizantkę otaczałyśmy przede wszystkim modlitwą podczas Eucharystii. Do grona modlących się sióstr dołączył ks. Proboszcz Tomasz Kulka, który przewodniczył Mszy Świętej, a wraz z nim ks. Tomasz Franków TChr, będący u nas w tym czasie na zastępstwie za ks. Kapelana.

Niech dobry Bóg, Dawca wszelkich łask, otacza Siostrę Przełożoną swoją opieką, udziela światła w podejmowaniu codziennych decyzji i wypełnia miłością promieniującą na powierzone sobie siostry i wszystkie osoby spotkane na drodze życia.

Dzień imienin przełożonej to święto całej wspólnoty - świąteczny nastrój udzielał się wszystkim w ciągu całego dnia. 

Galeria zdjęć