25 sierpnia kolejna ekipa naszych sióstr dotarła do stóp Jasnogórskiej Pani. Nasze siostry pielgrzymowały z grupami Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej, która jest jedną z najliczniejszych w Polsce. Pielgrzymi wyruszyli 17 sierpnia, rozpoczynając pod katedrą o 6:30 Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. biskupa Andrzeja Jeża, który zwrócił uwagę na dwa rodzaje bagaży niesionych przez pielgrzymów - ten materialny, ale przede wszystkim ten duchowy, który każdy dźwiga wypełniony po brzegi, do Tej, która może go przekazać w ręce swojego Syna umiłowanego. 
 
Pątnicy diecezji tarnowskiej przeżywali rekolekcje w drodze, którym towarzyszyły słowa: „Kim On właściwie jest? Idźcie i głoście”, które podczas homilii przybliżał nam ks. dr hab. Piotr Łabuda - wykładowca Pisma Świętego na Uniwersytecie Papieskim JP II. Przed dziewięć dni pielgrzymi przemierzali przed poszczególne miejsca Ziemi Świętej, które odsłaniały przed nimi karty Ewangelii. Jednakże główną zadaniem każdego pątnika była próba pochylenia się nad Ewangelią, aby za pomocą drogi lectio divina, którą przybliżał ks. Piotr Łabuda, pozwolić Słowu zakorzeniać się w sercu, po to, aby mogło wydać owoc w swoim czasie. 
 
Przed te dni, w słońcu i deszczu, upale i chłodzie, bracia i siostry mogli wspólnie modlić się, dzielić radością, ale też uczyć się znoszenia w cierpliwości trudów, aby to wszystko móc ofiarować Niebieskiej Mamie. Pielgrzymka została zwieńczona Mszą Świętą o 17:00 na Jasnej Górze, gdzie słowo wygłosił ponownie biskup Andrzej Jeż, przypominając tą prawdę, że aby spotkać Chrystusa i rozpoznać Go, trzeba otworzyć się na Jego Słowo, trzeba to Słowo przyjąć i niż żyć. Trzeba najpierw samemu poznać Zmartwychwstałego, aby móc iść i głosić.