28 maja w Polskiej Misji katolickiej w Bolonii, na zaproszenie ks. Tomasza Klimczaka TChr gościłyśmy dziecięcą scholę z Częstochowy „Skarby Maryi”, której przewodniczy i duchową opiekę sprawuje ks. Łukasz Dybowski. 
 
Dzieci przyjeżdżając do Włoch na wakacyjny wypoczynek dały wszystkim możliwość wysłuchania ich koncertu, włączyły się w życie wspólnoty polonijnej i ubogaciły liturgię pięknym śpiewem, dziecięcą prostotą, spontanicznością i radością. Po Mszy św. miały miejsce jeszcze: konkurs, nagrody i smaczne włoskie lody.