W dniach 29 maja – 2 czerwca odbywała się pielgrzymka z parafii św. Jana Ewangelisty w Londynie do Grecji. W wyjeździe uczestniczyła liturgiczna służba ołtarza, a także rodzice ministrantów wraz z ks. Markiem Ogorzałym i s. Haliną Pierożak. Pielgrzymi zwiedzili 2 miejsca związane z działalnością św. Pawła: Areopag w Atenach, a także Starożytny Korynt.

Mieli również okazję uczestniczyć we Mszy św. w kościele polskim w Atenach oraz odwiedzić ks. Jerzego Chorzempę TChr w Nafplio, w którego parafii również była sprawowana Eucharystia. Wyjazd do Koryntu i Nafplio miał polonijny charakter integracyjny, uczestniczyła w nim grupka dzieci ze scholki parafialnej w Atenach wraz z s. Katarzyną i ojcem proboszczem Kazimierzem Faronem SJ.

Galeria zdjęć