3 czerwca odbyło się kolejne, już XXI Spotkanie Młodych na Polach Lednickich. Tym razem hasłem spotkania było wezwanie: „Idź i kochaj!” Również nasze Siostry wraz z młodzieżą włączyły się w  przeżywanie tego czasu z różnych placówek, zarówno z zagranicy, jak i z Polski.
 
W tym roku zatrzymywaliśmy się nad Maryją, która Nawiedzeniu udała się z pośpiechem do swojej krewnej Elżbiety. Symbolem tej sceny był moment procesji wszystkich sióstr zakonnych, które potem udały się do młodych w sektorach, odbierając od nich karteczki z ich imionami oraz wypowiadając do każdego po imieniu właśnie te słowa: Idź i kochaj. Piękne i głębokie słowa padły podczas homilii z ust biskupa Grzegorza Rysia, który skierował do młodych pytanie, czy mamy w sobie pragnienie i jednocześnie dyspozycję, aby otrzymać wszystkie dary Ducha Świętego, jakimi chce nas tej nocy obdarzyć? Następnie wzywał, abyśmy prosili Boga o rozwalenie w nas wszelkich blokad na Jego miłość, bo jeśli nie wpuścimy Go do naszych serc, nie będziemy żyli. Na koniec biskup Grzegorz przypomniał, że Ducha nie da się wypić w pojedynkę, bo Duch jest wodą, która się rozdziela dla wszystkich i każdemu się udziela jakoś inaczej. Potrzebujemy zatem Ducha Świętego, który uczyni nas jednością. 
 
Przed zakończeniem spotkanie był moment Adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie i od północy rozpoczęło się przechodzenie przez Bramę Rybę wszystkich zgromadzonych grup. Ostatnie grupy przeszły przed godziną 2.00 w nocy. 
 
Natomiast w niedzielę po spotkaniu na Lednicy, do naszego domu w Morasku zawitały grupy młodzieży polskiej z Niemiec. Najpierw przybyła grupa ok 55 osób z ks. Bogdanem Renuszem z Polskiej Misji z Aachen, a później grupa z Düsseldorfu z ks. Łukaszem Kuczyńskim. Młodzi mieli okazję spotkać się z siostrami, które nieco przybliżyły im postać ojca Ignacego Posadzego za pomocą krótkiej scenki, w której ojciec sam mógł o sobie opowiedzieć. Na zakończenie każdy otrzymał modlitewnik oraz krótką myśl od ojca Posadzego. Dziękujemy za wspólny czas!