31 maja Parafia Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie dokonała Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. O tę podniosłą chwilę, którą poprzedziły trzydniowe rekolekcje prowadzone przez o. Andrzeja Zająca CSsR, wspólnota dla Intronizacji NSPJ modliła się od szesnastu lat.
 
Uroczystościom przewodniczył ks. bp. Marek Solarczyk. Podczas homilii przypomniał on wiernym, iż to co tak podniośle właśnie zadeklarowali, czyli zgoda na królowanie Chrystusa w naszym życiu, powinno dokonywać się i dokonuje każdorazowo w trakcie Mszy św. Ważne też aby święto to przełożyło się na wszystkie dziedziny naszego życia. 
 
Następnie przedstawiciele 14 grup społecznych, w tym Siostry Misjonarki, odczytali akty intronizacyjne i na pamiątkę tego wydarzenia otrzymali z rąk księdza biskupa obraz Chrystusa Króla. Wszystkie akty zostały przez delegatów podpisane i złożone w darze dla Serca Jezusowego.
 
Mamy nadzieję, że nie pozostaną one jedynie pustymi deklaracjami ale zaowocują autentycznym poddaniem Zbawicielowi i Jego Prawu Miłości wszystkich przejawów życia parafialnego, rodzinnego i zawodowego licznie zgromadzonych na tej uroczystości wiernych.