3 lutego obchodziliśmy w parafii św. Jakuba, przeniesione z soboty, Święto Ofiarowania Pańskiego - na pamiątkę ofiarowania Jezusa przez Maryję i Józefa, w świątyni jerozolimskiej. Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej.
 
Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa „światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela”. Podczas Mszy św. odnowiłyśmy również nasze śluby zakonne. 
 
Również tego dnia nasi duszpasterze dokonali po Mszy św. obrzędu pościęcenia świec św. Błażeja, patrona od chorób gardła, zębów i krwotoków, którymi następnie dotykali gardeł wiernych parafian.