bialorus1Odczytując znaki czasu, siostry są wrażliwe na aktualną sytuację naszych Rodaków. Od kilkunastu lat wyzwaniem stał się teren byłego Związku Radzieckiego, na którym mieszka tak wielu Polaków. Nie opuszczając Ojczyzny - utracili ją, a jednocześnie mocno zachowali w swoich sercach.

Religijność starszego pokolenia tutejszych Polaków jest dla nas ogromnie budująca. To oni zachowali tu wiarę katolicką i starali się przekazać jej podstawy wnukom. Trzeba jednak wielkiego wkładu pracy, modlitwy i cierpienia, by średnie pokolenie, duchowo zdewastowane przez komunistyczny system totalitarny, zaangażowało się w życie Kościoła. Od 1990 roku podjęłyśmy tę misję na Białorusi; przygotowujemy dzieci, młodzież i starszych do sakramentów świętych, do przeżywania Mszy św. i nabożeństw. Organizujemy dla dzieci i młodzieży półkolonie, pielgrzymki, oazy - celem pogłębienia ich życia religijnego. Troszczymy się o ludzi starszych i samotnych.

A to wszystko obecnie na dwóch placówkach: w Nieświeżu i w Wawierce.

 

Nieśwież

Nieśwież
ul. K. Czarnego 11  
obw. Miński
222603 Białoruś 

(вуліца Кузьмы Чорнага 11
Нясвіж)

Wawierka

 

Wawierka
rej. lidzki
obw. Grodzieński
231324 Białoruś
 

(м. Вавёрка, Лідскі р-н, Гродзенская вобл., 231324)