3 grudnia ubiegłego roku 2018 minęło 25 lat, odkąd pierwsze siostry misjonarki – Sr. Marta Cichoń i Sr. Urszula Wojdak – rozpoczęły pracę przy duszpasterstwie polskim w Brisbane, prowadzonym przez Księży Chrystusowców.
 
Nasze jubileuszowe dziękczynienie przeniosłyśmy na 10 lutego 2019, by wspólnie z Przełożoną Generalną – Matką Ewą Kaczmarek, która w tych dniach kończyła wizytację w Australii, a także ze wszystkimi siostrami pracującymi obecnie na tym kontynencie i z całą wspólnotą parafialną świętować to niecodzienne wydarzenie.
 
Msza Święta dziękczynna w kościele na Bowen Hills w Brisbane,  pod przewodnictwem Ks. Prowincjała Tadeusza Przybylaka w koncelebrze z Ks. Grzegorzem Gawłem, Proboszczem i Ks. Michałem Skibą, stanowiła centrum świętowania naszego Jubileuszu. Podczas homilii Ks. Prowincjał przypomniał nam o pierwszym i podstawowym powołaniu każdego człowieka, jakim jest powołanie do miłości. Z niego wypływa nasze oddanie się Bogu i służba drugiemu człowiekowi. Ks. Tadeusz nawiązał do filmu „Szare Anioły”, o misjonarzach franciszkańskich, nazywając także nas, siostry, „szarymi aniołami”, śpieszącymi z pomocą naszym Rodakom, w trosce o ich zbawienie. Na ręce Matki Ewy złożył podziękowanie wobec wszystkich sióstr i wyraził życzenia dalszej owocnej pracy. 
 
Po Komunii Świętej Matka Ewa wygłosiła słowo do parafian, dziękując za ich wsparcie i życzliwość dla sióstr pracujących w Brisbane na przestrzeni tych 25 lat, wyraziła także podziękowanie na ręce Ks. Prowincjała wobec wszystkich Księży za współpracę szczególnie w tym miejscu, ale i wszędzie tam, gdzie wspólnie posługujemy Polonii. Zachęciła także do modlitwy o powołania, by nie zabrakło w kościele osób pragnących poświęcić życie dla zbawienia polskich Emigrantów.
 
Siostry czynnie uczestniczyły w liturgii, a pod koniec Mszy Świętej obejrzeliśmy kilkuminutową prezentację multimedialną ze zdjęć z pracy sióstr od początku aż do chwili obecnej. Każda z nas otrzymała kwiaty i słowo podziękowania od przedstawicieli Rady Parafialnej.
 
W tym dniu polska wspólnota w Brisbane pożegnała także sr. Mariettę, która udaje się do pracy w Melbourne. Przedstawiciele Rady Parafialnej i innych organizacji działających przy naszym duszpasterstwie wyrazili swoją wdzięczność za 6-letnią pracę sr. Marietty, życząc jej szybkiego powrotu do naszej wspólnoty.
 
Przy wyjściu z kościoła siostry rozprowadzały audiobooki „Przez Tajemniczy Wschód”, modlitewniki, ręcznie robione biało-czerwone różańce i inne pamiątki ukazujące nasz charyzmat i naszą misję.
 
Po Mszy Świętej wszyscy udaliśmy się do Kawiarenki, by przy kawie, herbacie, jubileuszowym torcie spotkać się z naszymi Rodakami. 
 
Nasze świętowanie zakończył wspólny obiad z Księżmi Chrystusowcami.