W dniach 1-3 lutego 2019 r. siostry juniorystki V roku, w ramach swojego bezpośredniego przygotowania do ślubów wieczystych, uczestniczyły w sesji rekolekcyjnej dla kapłanów i osób konsekrowanych, która odbyła się w Centrum Formacji Duchowej salwatorianów w Krakowie.
 
Sesję poprowadził kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W spotkaniu oprócz juniorystek brały udział także: s. Magdalena Wielgus, mistrzyni junioratu, oraz s. Małgorzata Żołądek, mistrzyni postulatu.
 
Tematem sesji były słowa św. Pawła „Dla mnie żyć, to Chrystus” (Flp 1, 21) uzupełnione dopowiedzeniem: „Wrócić do pierwotnej miłości”. Punktem wyjścia rekolekcyjnych rozważań kardynał uczynił fragm. 1Krl 19, 1-14, a w szczególności pytanie „Co ty tu robisz, Eliaszu?”. W oparciu o ten tekst usłyszeliśmy piękną konferencję o wartości ciszy w naszym życiu oraz pytanie o naszą tożsamość, jako osób konsekrowanych Bogu. Wiele miejsca w nauczaniu kardynała zajmował temat współcierpienia z Jezusem, świętości osiąganej na drodze praktykowania cnót, a także rady ewangeliczne oraz miłość duszpasterska. 
 
Sesja zgromadziła ok. 250 osób konsekrowanych i kapłanów. Po spotkaniu udało nam się jeszcze porozmawiać z kard. R. Sarahem, który zapewnił siostry juniorystki o modlitwie, zwłaszcza 15 sierpnia tego roku, w dniu ich ślubów wieczystych. Życzył nam, abyśmy były świętymi siostrami, poprosił też o modlitwę w swojej intencji. Na koniec otrzymałyśmy od niego błogosławieństwo, a także podpisy w książkach jego autorstwa.
 
Po zakończonej sesji kontynuowałyśmy spotkanie formacyjne w naszym domu w Krakowie, które zwieńczyłyśmy uczestnictwem we Mszy Świętej w Centrum Jana Pawła II. Dziękując dobremu Bogu za ten ważny i piękny czas, prosimy o modlitwę w intencji sióstr przygotowujących się do profesji wieczystej.