3 lutego siostry z La Ferté udały się do seminarium polskiego w Paryżu, aby wraz z siostrami Służebnicami Najświętszego Serca Jezusa (siostrami sercankami) świętować 125-lecie istnienia ich Zgromadzenia.
 
Siostry sercanki przygotowały ciekawą prezentację multimedialną przybliżającą historię Zgromadzenia oraz historię pracy we Francji. Po konferencji Ks. K. Gawrona - wicerektora PMK i administratora seminarium polskiego udałyśmy się na mszę św., gdzie pod przewodnictwem rektora PMK Ks. B. Brzysia dziękowałyśmy wraz z jubilatkami za wszelkie łaski, a także za powołanie każdej z nas. W kaplicy wybrzmiało następnie uroczyste Te Deum. Przy stole była okazja do wspólnotowego świętowania sercańskiego Jubileuszu oraz Dnia życia Konsekrowanego.
 
Bardzo dziękujemy siostrom sercankom za zaproszenie do wspólnego świętowania, za klimat wspólnoty i modlitwy.
 
s. Małgorzata Michna MChR