Mimo że już bez świątecznych dekoracji, które w niemieckich kościołach usuwane są zaraz po niedzieli Chrztu Pańskiego, dzieci uczestniczące w katechezie w PMK Bonn 20 i 27 stycznia przedstawiły jasełka. Dla wielu z nich, mówiących słabo po polsku, było to nie lada wyzwanie.

Ale dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców i zapałowi dzieci mogliśmy jeszcze raz doświadczyć, jaka radość płynie z przyjęcia Jezusa.

Galeria zdjęć