W Domu Polskim w Manchester miała miejsce Wigilia, której obchody rozpoczęły się nabożeństwem w kaplicy, a temu wydarzeniu przewodniczył Prowincjał Towarzystwa Chrystusowego, ks. Krzysztof Olejnik.
 
Uczestnikami Wigilii byli nasi rezydenci, ich członkowie rodzin, Kapelan Domu Polskiego – ks. Stanisław Leniart i oczywiście siostry posługujące w tym miejscu – Natalia, Faustyna i Dominika. Po nabożeństwie wszyscy udali się na wieczerzę wigilijną, którą rozpoczął również ks. Prowincjał modlitwą wraz z poświęceniem opłatków. Ks. Stanisław uatrakcyjnił te chwile, śpiewając kolędę „Cicha Noc” w pięciu językach: polskim, angielskim, walijskim włoskim i słowackim. Wspólnie z rezydentami śpiewaliśmy nasze piękne polskie kolędy.
 
Okazji do śpiewania kolęd nie brakowało, bo nasze kolędy wybrzmiały również 5 stycznia w Rochdale, gdzie parafialny chórek dziecięcy pod przewodnictwem p. Kingi Gąska oraz dwie panie z Manchester pięknie zaprezentowali swój repertuar pastorałek. Kolędy przeplatane były Słowem Bożym o tematyce bożonarodzeniowej z komentarzami, które prowadzone były przez ks. Proboszcza Wojciecha Świątkowskiego i s. Dominikę. Swój udział w tym kolędowaniu miała również s. Natalia. Po części modlitewnej w kaplicy wszyscy udali się na spotkanie opłatkowe z bufetem do sali parafialnej.
 
Następnego dnia, w niedzielę, wyżej wspomniany chórek dziecięcy powtórzył swój program po Mszy Świętej w St. Patrick Church w Oldham. Natomiast po południu przy kościele Miłosierdzia Bożego w Manchester odbył się Opłatek Parafialny przy udziale zespołu „Kabaret”, działającego przy tejże parafii, który w sposób profesjonalny zaprezentował swoje kolędy, włączając w to obecnych. W tym wydarzeniu uczestniczyła s. Faustyna i s. Dominika.