W weekend 8 -9 grudnia odbyło się w Morasku drugie w tym roku akademickim Spotkanie ze Słowem Bożym drogą lectio divina. Słowem z dnia, czyli Łukaszową Ewangelią o Zwiastowaniu modliło się wraz z siostrami postulantkami 18 dziewcząt z różnych krańców Polski.
 
Wprowadzenia do poszczególnych etapów drogi lectio divina i posługę sakramentalną pełnił ks. Mirosław Łanoszka.
 
Kolejne Spotkanie ze Słowem Bożym w Morasku w weekend 9 - 10 lutego, serdecznie zapraszamy!