W dniach 30-31 października 2018 roku odbyło się w Kurytybie spotkanie Matki Ewy Kaczmarek z siostrami pracującymi w Brazylii oraz z s. Anną Błauciak, przełożoną delegatury amerykańskiej, która w tym czasie przyleciała do Brazylii ze Stanów Zjednoczonych.
 
Spotkanie miało miejsce w domu prowincjalnym Towarzystwa Chrystusowego dzięki uprzejmości Księdza Prowincjała Kazimierza Długosza i pozostałych Księży z domu, którzy gościnnie przyjęli u siebie małą wspólnotę misjonarską. 
 
W pierwszych dniach listopada Matka kontynuowała swoją wizytację kanoniczną po ziemi brazylijskiej i udała się do naszej drugiej placówki, do Cruz Machado. Tam 2 listopada siostry odwiedziły cmentarz w Santanie i pomodliły się za zmarłych przy grobie ks. Daniela Niemca. W niedzielę 4 listopada wzięły udział w uroczystości I Komunii Świętej sześciorga dzieci na jednej z faweli, biednej części miasta. Po uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni na wspólną festę.
 
Wśród licznych innych wydarzeń spotkały się m.in. też w domu parafianki Jane Stempin Eckert z s. Carmele z włoskiego zgromadzenia zakonnego, które wcześniej pracowało przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przed przybyciem misjonarek do Cruz Machado. Obecnie siostry te mają swoją placówkę w Rio de Janeiro i służą nam pomocą w doskonaleniu j. portugalskiego.