Papież Franciszek wzywa nas, abyśmy stali się uczniami, którzy nie boją się być świadkami wiary. W tym duchu od kilku już lat Archidiecezja Chicago organizuje spotkania ewangelizacyjne skupiające tysiące młodych ludzi na wspólnej modlitwie i radosnej zabawie, by ożywić w nich potencjał wiary mającej swoje źródło w sakramencie Chrztu świętego.
 
Spotkania w ramach Holy Fire pomagają młodym zobaczyć siebie nawzajem jako świadków Chrystusa i członków młodego i żywego Kościoła. 
 
Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu, wspaniała muzyka oraz pociągające świadectwa wiary ich rówieśników są wstanie przekonać młodych, że warto być w Kościele, warto być uczniem Jezusa, świadkiem wiary i misjonarzem. Podczas tych spotkań młodzi mogą zobaczyć i doświadczyć, że Kościół może być atrakcyjny również dla nich, dzisiaj i teraz, ponieważ działa w nim Duch Święty, który go przemienia i ożywia, by człowiek każdego czasu mógł być zbawiony. 
 
W tym roku w dwudniowym spotkaniu, które miało miejsce 26/27 października, wzięło udział około 10 tys. młodych ludzi, a wśród nich uczniowie z Polskiej Szkoły św. Jakuba oraz nasza młodzież z latynoamerykańskiego programu katechetycznego z naszej parafii. 
 
s. Stefania Gałka