W niedzielę 28 października w domu sióstr przy parafii św. Konstancji w Chicago odbył się dzień skupienia dla dziewcząt. Wzięło w nim udział 12 uczestniczek. Hasło skupienia to: „Życie nasze w tajemnicach różańca”. Przewodniczką naszych rozważań była Maryja, która wzywa do modlitwy różańcowej. 
 
W programie była prelekcja o objawieniach Matki Bożej przygotowana przez kleryka Sebastiana Żebrowskiego, warsztaty biblijne prowadzone przez s. Agnieszkę Michna oraz warsztaty artystyczne, które zorganizowała s. Bogusława Błądek - podczas tych zajęć dziewczęta robiły piękne różańce na rękę.  
 
Najważniejsza część skupienia to Msza św. z konferencją o Matce Bożej poprowadzoną przez ks. Piotra Samborskiego. Razem z księdzem modliliśmy się również podczas nabożeństwa różańcowego.
 
Nad całością programu, wspólnym posiłkiem i oprawą muzyczną czuwała s. Anna Strycharz.
Skupienie stało się dla nas wszystkich okazją, by podziękować Matce Bożej za to, że jest blisko nas, prosiliśmy również, by każdego dnia prowadziła nas do Jezusa i uczyła nas służby drugiemu człowiekowi.