W nocy z 19 na 20 października 2018 r. odbyła się w Częstochowie 33. Jasnogórska Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy. Tegorocznym hasłem towarzyszącym spotkaniu były słowa kard. Augusta Hlonda „Z dala od kraju pamiętaj o Ojczyźnie – służ jej całą duszą”, które Sługa Boży wypowiedział w 1931 r.
 
W modlitwie uczestniczyło ponad 2 tys. osób przybyłych z kraju i z zagranicy, przede wszystkim z Europy Zachodniej, ale także z Węgier, Białorusi i Ukrainy. Obecni byli również organizatorzy Czuwania: Księża Chrystusowcy ze swoim przełożonym generalnym ks. Ryszardem Głowackim TChr oraz Siostry Misjonarki Chrystusa Króla z Matką Ewą Kaczmarek MChR.  
Kilkugodzinny program rozpoczął się poprowadzonym przez Siostry Misjonarki wspólnym śpiewaniem pieśni religijnych i patriotycznych w Sali O. Kordeckiego. Już na wstępie w ten szczególny sposób podkreślona została modlitwa w intencji Ojczyzny w 100. rocznicę uzyskania niepodległości.  
 
Po przywitaniu pielgrzymów w Kaplicy Cudownego Obrazu uczestnicy odmówili różaniec poprowadzony przez nowicjuszy Towarzystwa Chrystusowego, a następnie wzięli udział w Apelu Jasnogórskim, któremu przewodniczył ks. Generał Ryszard Głowacki. Centralnym punktem nocnej modlitwy była Msza św. o godz. 24.00 pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Stefanka. Eucharystii, jak i innym modlitewnym częściom Czuwania, prowadzonym przez oba zgromadzenia zakonne jak i wybrane wspólnoty parafialne, zawsze towarzyszyła intencja za rodaków przebywających za granicą, za rodziny rozłączone przez emigrację oraz za duszpasterzy polonijnych. 
 
Dzięki Telewizji Trwam, Radiu Maryja, Radiu Jasna Góra i portalom internetowym wierni, którzy osobiście nie mogli dotrzeć na Jasną Górę, mieli możliwość łączności z duchową stolicą Polski. Także wszystkie intencje nadesłane na tę okazję za pośrednictwem Internetu zostały włączone w ofiarę Mszy św. 
 
Tak duża ilość uczestników Czuwania, liczba nadesłanych intencji i coraz szerszy zasięg modlitw odprawianych równolegle z Czuwaniem na Jasnej Górze w bardzo wielu parafiach polonijnych na świecie świadczy o niezmiennej potrzebie modlitwy za miliony Polaków żyjących na emigracji. Na co dzień w wielu krajach pracują pośród nich Księża Chrystusowcy i Siostry Misjonarki. Wszystkich, do których nie są w stanie dotrzeć fizycznie, obejmują swoją modlitwą.