24 września, w wieczór wspomnienia Our Lady of  Walsingham została otwarta Kaplica w domu Sióstr, które od roku podejmują misję w południowo - wschodniej części Londynu. Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Anthoni Plumber, miejscowy proboszcz. 
 
W głoszonym słowie nawiązał do przeżywanego w tym dniu wspomnienia. Sanktuarium Matki Bożej w Walsingham zostało zapoczątkowane, by odwzorować dom Jezusa z Nazaretu. Ksiądz Antoni zaprosił nas, by i nasz dom był domem na wzór Nazaretu, gdzie Jezus pozostawał ukryty 30 lat, nieustannie będąc otoczony troską i nieustannie promieniujący łaską na tych, którzy Go nie rozpoznawali.