W dniach 6 i 7 sierpnia swoje doroczne spotkanie miały siostry przełożone z kraju i zagranicy. Tematowi Posługi przełożonej we wspólnocie towarzyszyła myśl, którą w jednej ze swoich konferencji wypowiedział nasz Założyciel, o. Ignacy Posadzy: „przełożona […] jest właściwie matką i ojcem. Matką z sercem, która pochyla się nad każdą potrzebą dziecka, a zarazem ojcem, bo musi być dyscyplina, musi być karność.”

Do tego, jak być matką, czyli wspierać, a jednocześnie ojcem, czyli konfrontować, dochodziłyśmy podczas pracy, nad którą czuwali o. Tomasz Gaj i o. Norbert Kuczko, Dominikanie z Ośrodka Formacji i Rozwoju Tabgha. Wspólna modlitwa, uświadomienie sobie ogromnego potencjału naszych wspólnot oraz wymiana doświadczeń wzajemnie nas umocniły i dodały odwagi do realizacji dalszej posługi.

Spotkanie zakończyła Matka Ewa, która przedstawiła bieżące sprawy naszego Zgromadzenia. Duża część sióstr pozostała w Morasku na rozpoczynających się we wtorek wieczorem rekolekcjach.

Galeria zdjęć