W dniach 30 lipca - 3 sierpnia 2018 r. odbyły się w Morasku rekolekcje dla dziewczyn pragnących rozeznać swoje powołanie. Uczestniczyło w nich 17 dziewcząt z różnych krańców Polski i zagranicy. Rekolekcje poprowadził ks. Mirosław Łanoszka.
 
W czasie rekolekcyjnych dni dziewczęta wsłuchiwały się i starały odczytać wezwanie Boże na konkretną drogę powołania, skierowany do nich w Słowie Bożym, sakramentach, osobistej modlitwie, Liturgii Godzin i różnych wydarzeniach, jakie niosły rekolekcyjne dni. Podstawowym powołaniem każdego jest to do bycia uczniem Jezusa, do bycia z Jezusem, a konkretną drogę życia obiera się dopiero w świetle tej relacji wiary.
 
W czasie jednego z rekolekcyjnych wieczorów, na spotkaniu z dziewczynami, s. Helena Kozak, podzieliła się historią odkrywania i podążania drogą powołania zakonnego oraz pracy misyjnej w Wielkiej Brytanii.
 
Zapraszamy na Spotkania ze Słowem Bożym w ciągu roku akademickiego.