W dniach 19-30 lipca w Kielcach obył się kolejny obóz dla stypendystów pod hasłem: Kielce - miasto na skale. W roli wychowawców wzięły w nim udział nasze siostry: s. Joanna Grześ MChR, która zajmowała się gimnazjalistami, i s. Joanna Psionka MChR, która pod opieką miała licealistów.
 
Każdego dnia stypendyści wraz z opiekunami spotykali się na wspólnej modlitwie brewiarzowej, Eucharystii i Apelu Jasnogórskim. Nie zabrakło też czasu na zwiedzanie miasta, pobliskiego Sandomierza i Świętego Krzyża. Stypendyści uczestniczyli także w koncertach ewangelizacyjnych, w wykładach na Politechnice i Uniwersytecie Świętokrzyskim, aktywnie brali udział w dniu sportu, a także podczas spotkań w małych grupach pogłębiali nauczanie św. Jana Pawła II poprzez codzienne „Kwadranse z Janem Pawłem II”. W czasie obozu młodzież uczestniczyła także w dniu skupienia.
 
Każdego dnia ze śpiewem na ustach w radosnej atmosferze uczestnicy spotkania integrowali się poprzez liczne gry i zabawy, zawiązując trwałe relacje oparte na miłości do Boga i bliźniego. Bogu niech będą dzięki za ten wyjątkowy czas!