W piątek 20 lipca 2018 roku w Morasku, w Domu Głównym Sióstr Misjonarek, rozpoczęło się VII spotkanie Młodzieży Polonijnej, w którym uczestniczy 54 młodych osób z krajów: Anglii, Belgii, Brazylii, Francji, Grecji i Niemiec.
 
Tematem przewodnim tegorocznego spotkania jest hasło „W drodze do Matki”. Młodzież zjednoczona w modlitwie różańcowej poleca Polonię całego świata oraz rozważa wskazania papieża Franciszka na temat powołania do świętości w świecie współczesnym na podstawie Adhortacji Apostolskiej Gaudete et exultate.
 
Każdego dnia towarzyszy nam jedno z 8 Błogosławieństw, które papież Franciszek nazywa najlepszą drogą do świętości ukazaną przez Jezusa naszego Mistrza.
 
Na rozpoczęcie spotkania przybyła Matka Ewa Kaczmarek zapewniając młodzież o codziennej modlitwie płynącej z Moraska i każdej misjonarskiej wspólnoty w ich intencji. M. Ewa wręczyła młodzieży kolorowankę przygotowaną przez siostry misjonarki przybliżającą postać o. Ignacego Posadzego, który „Polaków po świecie szukał”.
 
W drugim dniu spotkania gościliśmy o. Patryka Osadnika OMI – duszpasterza z Brukseli, który przewodniczył Mszy Świętej oraz wygłosił konferencję. Zachęcił w niej do tego, by powrócić do wieszania w naszych domach kropielnic z wodą święconą. W tym celu młodzież otrzymała kropielnice z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej oraz pobłogosławioną wodę.
 
Podczas pracy w grupach uczestnicy spotkania zastanawiali się nad nazwą, celami i zadaniami młodzieżowej grupy modlitewnej, która będzie duchowym wsparciem dla polskich emigrantów. Wyniki pracy prezentowali na przygotowanych plakatach.