30 czerwca w Morasku miały miejsce obłóczyny trzech sióstr postulantek. Poprzez obrzęd nałożenia habitu i welonu swój nowicjat i życie zakonne rozpoczęły: Rozalia Głombiowska, Zofia Starczewska i Martyna Okpisz. Podniosłej uroczystości przewodniczył proboszcz naszej parafii ks. Tomasz Kulka.

Podczas homilii ks. Tomasz odwołał się do myśli przyoblekania się w Chrystusa. Zachęcał, by zarówno nowicjuszki, ale także pozostałe siostry codziennie coraz bardziej w Niego się przyoblekały i w Niego przemieniały. W trudnościach, które nikogo z nas nie omijają powinnyśmy niestrudzenie wierzyć, że choć po ludzku sytuacja wydaje się nie do rozwiązania, to dla Boga nie ma nic niemożliwego.

W refektarzu Matka Ewa życzyła młodym nowicjuszkom świętości na drodze życia zakonnego. Podziękowała też s. Małgorzacie Michna za długoletnią posługę mistrzyni postulatu i za prowadzenie skupień lectio divina, a s. Jadwidze Kot, mistrzyni nowicjatu, życzyła potrzebnego światła i łaski Bożej w towarzyszeniu siostrom nowicjuszkom.

Galeria zdjęć