27 maja obchodziliśmy w parafii św. Jakuba w Chicago Jubileusz 35-lecia Święceń Kapłańskich naszego Księdza Proboszcza Andrzeja Bartosa. Dokładnie 29 maja 1983 roku diakon Andrzej Bartos przyjął w Katedrze Gnieźnieńskiej swoje święcenia kapłańskie, stając się tym samym kapłanem na wieki, na wzór swojego Mistrza – Jezusa Chrystusa.
 
Od tamtej chwili rozpoczął swoją służbę na niwie Pańskiej, aby uczestniczyć w najważniejszym dziele – zbawiania ludzkich dusz. Pan Bóg posyłał go do różnych miejsc. Przysłał go również tutaj, na Jakubowo, aby być dla nas nie tylko przewodnikiem, ale przede wszystkim ojcem, który ukazuje swoim dzieciom, jak Dobry i Piękny jest Bóg. 
 
Za tę posługę, przede wszystkim w sprawowanych sakramentach, ale także w indywidualnych spotkaniach i rozmowach, za życzliwość, której doświadczamy każdego dnia, niech Bóg wynagrodzi mu w w niewyobrażalnie piękny sposób. Niech mu udziela swego błogosławieństwa i potrzebnych łask na dalsze lata jego kapłańskiej posługi.
 
Mszy Świętej przewodniczył sam Jubilat. Po Komunii świętej Proboszcz otrzymał życzenia od przedstawicieli: naszej wspólnoty parafialnej, scholi „Boże Nutki”, uczniów Polskiej Szkoły, nauczycieli Polskiej Szkoły oraz Rodziny Różańcowej. Do życzeń dołączyliśmy pieśń „Wystarczyła Ci sutanna uboga”. Nie zabrakło również indywidualnych życzeń, które parafianie mogli składać na ręce Jubilata po zakończeniu Mszy św. Po uroczystościach kościelnych, najbliższi współpracownicy zaprosili Drogiego Jubilata na obiad - na plebanię.