W sobotę 19 maja od samego rana amfiteatr w Millennium Park w centrum Chicago wypełniał się biało-czerwonymi kolorami. Z autobusów wysiadało wielu Polaków w regionalnych strojach ze sztandarami reprezentującymi polonijne organizacje i kluby.
 
Przede wszystkim było jednak mnóstwo dzieci i młodzieży z polskich szkół, dla których ten dzień był wyjątkowy, ponieważ każdy miał nadzieję zobaczyć z bliska, a może nawet uścisnąć dłoń Pana Prezydenta i Pierwszej Damy. 
 
Również z naszej szkoły prawie 120 uczniów wzięło udział w tym niecodziennym wydarzeniu. Byli dumni, że właśnie ich miasto wybrał Prezydent Polski na najważniejsze spotkanie polonijne w roku 100-lecia odzyskania niepodległości.
 
Patrząc na biało-czerwony tłum młodych, wiwatujących ludzi Prezydent powiedział: „Pragnę z całego serca podziękować, że zechcieliście przybyć dzisiaj tutaj, do Millennium Park w Chicago. Zobaczyć taki las biało-czerwonych flag tutaj, w sercu Wietrznego Miasta, to naprawdę wielkie wzruszenie. Cieszę się, że właśnie teraz – w 2018 roku – w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, mogę być razem z Wami. W mieście, które jest na świecie ‒ drugim po Warszawie ‒ największym miastem polskim”
 
Doceniając działalność polskich szkół Prezydent podziękował w sposób szczególny nauczycielom za ich niestrudzone zaangażowanie na rzecz krzewienia polskiej kultury, tradycji i języka polskiego: „Dziękuję wszystkim polskim nauczycielom. Jakże trudno byłoby zachować polskość, gdyby nie Wasza praca edukacyjna z młodzieżą: uczenie polskiego języka, uczenie o Polsce, o polskiej historii – czyli budowanie postaw patriotycznych. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj ‒ w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, w stanie Illinois, w innych miejscach – podtrzymują i rozwijają polską kulturę oraz polską tradycję, tak niezwykle ważną dla naszego przetrwania jako narodu. Proszę, byście nadal zawsze byli z nami i wspierali ojczyznę swoich dziadków, swoich rodziców – żebyście byli z Polską. Proszę, byście byli razem – żebyście tworzyli siłę wspierającą Polskę i polskość tu, w Stanach Zjednoczonych. Proszę Was o to także dlatego, by wszyscy amerykańscy politycy czuli, że Polacy, Polonia w Ameryce to wielka siła”. 
 
Doceniając również wysiłek tych młodych ludzi, którzy po ukończeniu polskiej szkoły podstawowej zdecydowali się na naukę w polskim liceum, Prezydent wręczył pamiątkowe dyplomy wszystkim tegorocznym maturzystom. Dla wielu młodych to wyróżnienie było nieoczekiwanym i pięknym uwieńczeniem 11-sto letniej nauki w polskiej szkole. Para Prezydencka wręczyła również pamiątkowe dyplomy każdej polskiej szkole jako wyraz uznania i wdzięczności: „(...) za pielęgnowanie języka i kultury polskiej, narodowej tradycji i dziedzictwa, za wychowanie w duchu patriotyzmu i szacunku dla historii Polski młodego pokolenia Polaków w Stanach Zjednoczonych (...)”.
 
Prezydent wyraził swoją wdzięczność wobec postaw patriotycznych i umiłowanie Polski przez młode pokolenia Polaków: „Jestem tutaj, by podziękować Wam za Waszą codzienność, za to jak tutaj, w Stanach Zjednoczonych, reprezentujecie Polskę i polskość, jak tę polskość budujecie i przechowujecie. Chcę Wam podziękować za to, że nosicie Polskę w swoich sercach, mimo że daleko od jej granic. Polacy mieszkają w Chicago prawie od samego początku istnienia miasta. Są wśród Was tacy, którzy żyją w Chicago, ale urodzili się w Polsce, lecz są też tacy, których rodziny mieszkają tu od pokoleń. Dziękuję, że przechowaliście i zachowujecie Polskę w swoich sercach”. 
 
Spotkanie z Parą Prezydencką w Millennium Park było dla nas pięknym doświadczeniem wspólnoty narodowej. W wielu sercach na nowo rozbudziło zapał patriotyczny i dumę z tego, że jesteśmy właśnie Polakami. Słowa Prezydenta dodały nam nadziei, odwagi i pewności, że Polska to WSPANIAŁY KRAJ, a być Polakiem to WIELKA RZECZ. Uczniowie naszej szkoły wracali ze spotkania szczęśliwi i pełni wrażeń również dlatego, że bardzo wielu mogło osobiście uścisnąć dłoń Pana Prezydenta i Pierwszej Damy. 
 
Wielu z nas na długo zachowa w swoich sercach słowa Prezydenta wypowiedziane na zakończenie spotkania: „Niech Bóg błogosławi Polaków, niech Bóg błogosławi Polskę, niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy!”.
 
s. Stefania Gałka z Polskiej Szkoły św. Jakuba