„W moim głębokim przekonaniu szkoła polonijna ma fundamentalne znaczenie dla wychowania młodego pokolenia na emigracji, świadomego swojej tożsamości, które potrafi szanować i czerpać z tradycji i dziedzictwa kulturowego dwóch ojczyzn i narodów – kraju pochodzenia: Polski i kraju zamieszkania: Stanów Zjednoczonych”.
 
Słowa te powiedziała Agata Kornhauser-Duda do nauczycieli szkół polonijnych chicagowskiego okręgu konsularnego zgromadzonych na spotkaniu w Domu Podhalan w piątkowy wieczór 18 maja. „Jestem pod ogromnym wrażeniem efektów Państwa pracy. Odwiedzam bardzo wiele szkół polonijnych na całym świecie i nigdzie nie widziałam tak wielu uczniów, którzy kończyliby szkołę średnią” – kontynuowała Pierwsza Dama. 
 
Małżonka Prezydenta zapoznała się również z procedurami urzędowego poświadczania znajomości języka polskiego w USA. W ramach programu „Seal of Biliteracy” młodzi ludzie mają możliwość przystąpienia do oficjalnego egzaminu z języka polskiego i uzyskania tzw. „Pieczęci Dwujęzyczności” na amerykańskich świadectwach ze szkoły średniej. Realizacja tego programu jest możliwa dzięki wsparciu Konsulatu RP w Chicago, Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Stanach Zjednoczonych oraz wielu organizacji polonijnych.
 
„Radość z naszego spotkania i rozmów jest tym większa, że sprawy oświaty polonijnej, nauczania w języku polskim i nauczania języka polskiego, dla mnie jako wieloletniego nauczyciela i pedagoga są sprawami wielkiej wagi” – powiedziała na zakończenie spotkania Pierwsza Dama. 
 
s. Stefania Gałka MChR