W dniach 9 – 12 maja odbywała się Europejska Pielgrzymka Polonijna do Lourdes w 160. rocznicę objawień.  W pielgrzymce uczestniczyło ok. 600 osób z regionu paryskiego, z Lyonu i Nicei wraz ze swymi duszpasterzami.  Wraz z pielgrzymami z Paryża wyruszyła z Paryża s. Małgorzata Michna i s. Katarzyna Frątczak.
 
Siostry uczestniczyły w międzynarodowej Mszy św., we wspólnej drodze krzyżowej, Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz w procesjach Maryjnych. W ramach pielgrzymki prowadziły również spotkanie dla dzieci. W czasie wieczoru integracyjnego miały okazję przedstawić Zgromadzenie i zapewnić tamtejszą Polonię o modlitwie i naszej duchowej trosce o nich oraz zaprosić do współpracy od września, gdy siostry podejmą pracę na terenie Francji.