Już po raz trzeci na naszej krakowskiej placówce odbyły się rekolekcje majówkowe, które tradycyjnie prowadził ks. Piotr Adamczyk - rekolekcjonista posługujący na co dzień w Domu Rekolekcyjnym „Opoka” w Starym Sączu. W temat rekolekcji, który brzmiał: „Wydobyta i ukształtowana Ogniem Ducha Świętego”, wprowadzała wszystkich także postać św. Kingi.
 
Dlatego 1 maja skoro świt, uczestniczki rekolekcji udały się do Starego Sącza, gdzie miały możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej w klasztorze Sióstr Klarysek, który ufundowała św. Kinga i gdzie zakończyła swoje życie. Następnego dnia siostry z dziewczętami udały się do Mogiły, do klasztoru cystersów, gdyż było to miejsce często nawiedzane przez św. Kingę oraz jej męża Bolesława. Ks. Piotr przygotował także specjalne „nabożeństwo perły”, podczas którego każda z uczestniczek mogła w oparciu Słowo Boże dostrzec piękno, które Jezus z niej złożył i na nowo uświadomić sobie, że najcenniejsza Perłą, którą nieustannie otrzymuje każda z nich, jest sam Jezus. 
 
Spotkanie zakończyło się 3 maja wspólną Eucharystią i obiadem. Czas rekolekcji wypełniony był wspólna modlitwą, śpiewem i radością. Zapraszamy za rok na kolejną majówkę!