W dniach 16-18 marca w naszym Domu Głównym odbyło się skupienie wielkopostne dla dziewcząt od 7 klasy podstawowej do klas szkoły średniej pod hasłem „Na nowo stwarzaj mnie”.
 
Ks. Tomasz Janik, prowadzący spotkanie, w czasie konferencji i kazań zapraszał 65-osobową grupę dziewcząt z różnych zakątków Polski do odkrycia, że jedynym prawdziwym źródłem szczęścia jest Jezus, żywa relacja z Nim i zawierzenie Mu swojego życia, wtedy On daje nam nowe serce i nowego ducha.
 
Z tematyką skupienia związane było przedstawienie „Rekreacja, czyli rzecz o powtórnym stworzeniu”, które wystawiły nam siostry postulantki. Wspólnie modliłyśmy się Liturgią Godzin, nabożeństwem Drogi Krzyżowej oraz zawierzałyśmy nasze życie Jezusowi podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.