Wielkopostne Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, to piękne spotkanie z Jezusem niosącym krzyż na Kalwarię, gdzie oddał Swe życie za ciebie i za mnie - grzeszników, których Bóg ukochał do tego stopnia, że poświęcił za nas własnego Syna. Droga Krzyżowa w formie, jaką znamy obecnie, ukształtowała się na przełomie XVII i XVIII wieku przede wszystkim w kościołach franciszkańskich.
 
Nabożeństwo to odprawiano kiedyś nie tylko w piątki, ale również w niedziele Wielkiego Postu, aż do czasu, kiedy zostało i zastąpione „gorzkimi żalami”. 
 
U początku Wielkiego Postu, bo już 23 i 24 lutego, w Polskiej Szkole św. Jakuba  mogliśmy przeżywać to nabożeństwo w sposób szczególny, bo przygotowany przez naszych uczniów. W piątek drogę krzyżową przygotowali uczniowie z klasy 5, a w sobotę licealiści. Celebrowanie okolicznościowych nabożeństw liturgicznych jest tradycją naszej szkoły. Dla wielu rodziców jest to bardzo cenne, że ich dzieci oprócz wiedzy otrzymują również systematyczną formację religijną i liturgiczną.