W weekend od 16 do 18 lutego odbyła się w domu generalnym w Morasku druga tura sesji formacyjnej dla sióstr profesek z Polski i Białorusi dotycząca ślubu posłuszeństwa. Podobnie jak w listopadzie, spotkanie poprowadzili ojcowie dominikanie z Dominikańskiego Ośrodka Formacji i Rozwoju TABGHA. Byli to o. Norbert Kuczko OP i o. Łukasz Kubiak OP.

I tym razem ojcowie zaprosili siostry do czynnego poszukiwania istoty ślubu posłuszeństwa w formie odpowiadającej przysłowiu chińskiemu: „Powiedz mi, zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Zaangażuj mnie, a zrozumiem.” Stąd praca sióstr polegała przede wszystkim na własnym zaangażowaniu, na dzieleniu się swoim doświadczeniem i wspólnym wydobywaniu wiedzy, którą każda z nas już posiada.

Bardzo ciekawym było wzajemne ubogacenie sióstr między pokoleniem starszym i młodszym, a radość przyniosło poczucie jedności i wzajemnego zrozumienia przez dzielenie się swoimi doświadczeniami.

Galeria zdjęć