Pierwsze w tym roku wspólnotowe spotkanie sióstr pracujących na terenie Australii rozpoczęło się 2.02. świętowaniem Dnia Życia Konsekrowanego. Po obiedzie w domu sióstr w Brisbane udałyśmy się do sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Marian Valley.
 
Tam na zakończenie Eucharystii, której przewodniczył ks. Tadeusz Rostworowski SJ, odnowiłyśmy nasze śluby zakonne i odczytałyśmy życzenia nadesłane przez Matkę Ewę Kaczmarek MChR. 
 
Sobotni dzień był naszym dniem skupienia, gdzie oprócz Eucharystii, wspólnotowego i indywidualnego czasu na modlitwę, wysłuchałyśmy konferencji ks. Tadeusza poświęconych tematowi ślubu posłuszeństwa. 
 
Kończąca nasze wspólne spotkanie niedziela była dniem wspólnego spotkania, czasem, kiedy mogłyśmy się podzielić naszymi radościami, pomysłami i prowadzonymi dziełami, ale także problemami i trudami, które towarzyszą naszej codziennej posłudze.