2 lutego 2018 r., w Święto Ofiarowania Pańskiego, obchodzony był w Kościele XXII Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej okazji Siostry Misjonarki z Moraska i wspólnot poznańskich uczestniczyły w katedrze w Eucharystii, której przewodniczył ks. abp Stanisław Gądecki. 
 
Nawiązując do tematu obecnego roku duszpasterskiego ks. Arcybiskup mówił w swojej homilii o roli Ducha Świętego, którą odgrywa w życiu konsekrowanym. „Każde dzieło Trójcy Świętej w Kościele ma w Duchu Świętym swoją ostateczna przyczynę i źródło swojej mocy. A podobnie jak całe życie chrześcijańskie, tak też i życie konsekrowane winno pozostawać w stałej, osobistej relacji do Ducha Świętego. Podobnie bowiem jak całe życie chrześcijańskie winno być życiem według Ducha, tak też jest z samym życiem zakonnym”, mówił m. in. Metropolita poznański.
 
Po zakończonych uroczystościach w katedrze uczestnicy uroczystości zostali tradycyjnie zaproszeni do seminarium diecezjalnego, gdzie w atmosferze radości kontynuowali spotkanie. A wieczorem już w naszym siostrzanym gronie siostry nowicjuszki przekazały nam - w formie przedstawienia - istotę piękna ludzkiego serca. 
 
 
 
Tego dnia, jako Zgromadzenie posługujące wśród Polonii, otrzymałyśmy życzenia od ks. bpa Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej:
 
Z okazji święta osób życia konsekrowanego, przypadającego w dniu Ofiarowania Pańskiego, pragnę złożyć Siostrom oraz Ojcom i Braciom zakonnym, zaangażowanym w duszpasterstwo Polaków przebywających poza granicami naszego kraju jak najlepsze życzenia wraz z wdzięcznością i zapewnieniem  o stałej życzliwości i modlitwie.
Dedykuję Wam słowa wypowiedziane w roku ubiegłym przez papieża Franciszka podczas celebracji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego: „Jesteśmy dziedzicami marzeń naszych ojców, spadkobiercami nadziei, która nie zawiodła naszych matek i ojców założycieli (...). Towarzyszmy Jezusowi w spotkaniu ze swoim ludem, żeby być pośród Jego ludu. Nie w narzekaniu czy niepokoju tych, którzy zapomnieli prorokować, bo nie wzięli na siebie marzeń swoich ojców, ale w chwale i pokoju ducha; nie we wzburzeniu, ale w cierpliwości tych, którzy pokładają ufność w Duchu Świętym, Panu marzeń i proroctwa”.
 
Niech Was i Wam hojnie błogosławi Bóg Ojciec i Syn, i Duch Święty!
 
bp Wiesław Lechowicz
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej