W sobotę 20 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe w Blackburn w Wielkiej Brytanii, które zgromadziło 60 parafian należących do starszych, młodszych i najmłodszych pokoleń Polaków emigracji polskiej w tym kraju. Ks. proboszcz Robert Pytel pobłogosławił opłatki i złożył życzenia noworoczne.

Parafianie przygotowali nie tylko cześć kulinarną spotkania, ale również loterię fantową i oprawę muzyczną, zaś najmłodsi uczestnicy wraz z s. Haliną - część artystyczną.

Galeria zdjęć