Wiadomości ze świata

 

Decyzją Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej, Wydziału na Stan Illinois, szkoły języka polskiego w aglomeracji Chicago zostały po raz pierwszy uhonorowane za wieloletnią działalność oświatową dla dobra Polonii. Prezes Kongresu Pan Michael Niedziński powiedział: „Polskie szkoły wychowują już trzecie pokolenie, poprzez nauczanie języka polskiego, krzewienie wiedzy o Polsce, jej historii, geografii, kulturze, literaturze i polskich tradycjach”.