19 maja w Domu Polskim im. Mikołaja Kopernika w Toronto obchodzony był Dzień Polskiego Dziedzictwa Narodowego oraz uroczystość upamiętniająca walki pod Monte Cassino, na którą przybyli również weterani wojenni, biorący przed laty udział w walce we Włoszech, a obecnie mieszkający w tym domu.

Zostali oni szczególnie powitani przez przedstawicieli Władz Państwowych, kościelnych i Dyrektora Domu. W dowód wdzięczności za ich postawę patriotyczną w walce, a obecnie za przybycie na uroczystość, wręczono im symboliczne biało-czerwone kwiaty.

Podczas uroczystości, której otwarcie zainicjowała Tracy Comeau – dyrektor Domu, miały miejsce wystąpienia Magdaleny Pszczółkowskiej – Konsula RP w Kanadzie, Bhutila Karpoche – członka parlamentu kanadyjskiego, Danuty Figiel – Przedstawiciela Zarządu Domu oraz o. Jacka Nosowicza OMI – proboszcza parafii św. Maksymiliana w Mississauga.

Jednocześnie w dniu tym, był tzw. „Open House”. Po raz pierwszy od czasu pandemii, można było odwiedzić dom, zapoznać się bliżej z jego funkcjonowaniem i tradycjami oraz wziąć udział w zorganizowanych uroczystościach. Z okazji tej skorzystało wiele osób starszych, które są zainteresowane zamieszkaniem w Domu Polskim w Toronto w przyszłości. W uroczystościach wzięły udział nasze siostry, które pracują w nim na co dzień: s. Bogusława Trus oraz s. Dominika Kawalec.

Zdjęcia